Paskelbta: 2019-12-31 11:01:38 CET
AB "Rokiškio sūris"
Kita informacija

2020 m. AB "Rokiškio sūris" grupės veiklos rezultatų skelbimo datos

AB „Rokiškio sūris“ praneša, kad 2020 m. AB „Rokiškio sūris“ grupė savo veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

balandžio 7 d.                    2019 m. Grupės audituotos konsoliduotos finansinės ataskaitos
rugpjūčio 28 d.                   2020 m. šešių mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos


Dalius Trumpa
Direktorius
+370 458 55200