Paskelbta: 2019-12-31 08:15:00 CET
AB "Žemaitijos pienas"
Pranešimas apie esminį įvykį

AKCINĖS BENDROVĖS „ŽEMAITIJOS PIENAS“ PRANEŠIMAS APIE AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ IR AB „BALTIJOS MINERALINIŲ VANDENŲ KOMPANIJA“ REORGANIZAVIMO PABAIGĄ

Akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“ informuoja apie akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ ir akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“, juridinio asmens kodas 141763534, reorganizavimo prijungimo būdu, kurio metu prie akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ buvo prijungta akcinė bendrovė „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“, pabaigą.

Po reorganizavimo veiklą tęsiančios akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ nauja įstatų redakcija buvo įregistruota 2019 m. gruodžio 27 d.

Reorganizuota akcinė bendrovė „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ pasibaigs be likvidavimo procedūros nuo jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos – apie minėtos įmonės išregistravimą bus pateiktas atskiras pranešimas.

Akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“ 2019 m. gruodžio 31 d. Turto, teisių ir pareigų perdavimo - priėmimo aktu perima visą akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ turtą, teises ir pareigas balansine verte, visos akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ teisės ir pareigos pagal visus akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ sandorius pereina akcinei bendrovei „ŽEMAITIJOS PIENAS“. Akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ turtas, teisės ir pareigos bus laikomos akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ turtu, teisėmis ir pareigomis, o sandoriai, kurių pagrindu atsirado AB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ teisės ir pareigos, bus įtraukti į akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ buhalterinę apskaitą nuo 2020 m. sausio 1 d.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“ vykdys visas sutartines akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ teises ir pareigas atitinkamoje sutartyje nustatytomis sąlygomis.

Gintaras Keliauskas

Teisininkas

Tel. 8 444 22208, g.keliauskas@zpienas.lt