Publicēts: 2019-12-30 15:41:03 CET
Rīgas kuģu būvētava
Finanšu kalendārs

Finanšu pārskatu iesniegšanas termiņi 2020.gadam

2020.gada 3 mēnešu, 6 mēnešu, 9 mēnešu un 12 mēnešu finanšu pārskatu iesniegšanas termiņi

Nerevidēts:

2020.gada 3 mēnešu finanšu pārskats tiks publicēts no 25.05.2020–29.05.2020.

2020.gada 6 mēnešu finanšu pārskats tiks publicēts no 24.08.2020–31.08.2020.

2020.gada 9 mēnešu finanšu pārskats tiks publicēts no 23.11.2020–30.11.2020.

 

Revidēts 2020.gada 12 mēnešu finanšu pārskats tiks publicēts no 26.04.2021–30.04.2021.

 

 

AS "Rīgas kuģu būvētava" valde