Paskelbta: 2019-12-30 15:00:00 CET
AB "Klaipėdos nafta"
Kita informacija

AB „Klaipėdos nafta“ 2020 m. finansinės informacijos skelbimo kalendorius

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – KN) informuoja, kad 2020 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

Data Skelbiami duomenys
Per pirmas 5 kiekvieno mėnesio darbo dienas KN preliminarios pajamos* už praėjusį mėnesį
2020 m. sausio 31 d. 2019 m. tarpinė finansinė informacija
2020 m. balandžio 6 d. 2019 m. audituotos metinės finansinės ataskaitos
2020 m. balandžio 30 d. 2020 m. 1 ketvirčio tarpinė finansinė informacija
2020 m. liepos 31 d. 2020 m. I pusmečio tarpinė finansinė informacija
2020 m. spalio 30 d. 2020 m. 3 ketvirčių tarpinė finansinė informacija

2020 m. balandžio 30 d. Bendrovė planuoja surengti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

* Pažymėtina, kad nuo 2020 m. KN koreguoja mėnesio rezultatų skelbimo tvarką. Plečiant klientams teikiamų paslaugų spektrą, KN uždirba vis daugiau pajamų ne tik iš naftos produktų krovos, bet ir kitų teikiamų paslaugų. Tarp tokių paslaugų patenka biodegalų ir naftos produktų saugojimas, kaupimas, maišymas, taip pat naftos produktų nuotekų valymas ir kitos veiklos, kurių rezultatas perkrovos skaičiuose neatsispindi. Planuojama, kad ateityje tokių paslaugų spektras ir apimtys plėsis. Atsižvelgus į tai, skelbiamos pajamos atspindės teisingesnį nei mėnesio krovos rodikliai įmonės rezultatą investuotojams ir leis jiems priimti geriau pamatuotus sprendimus. Kartu tai geriau apsaugos įmonės interesus, kadangi KN konkurentai neteikia išsamių duomenų apie mėnesines krovos apimtis. Kas ketvirtį skelbiamos tarpinės finansinės informacijos apimtis nesikeis.


Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594