Paskelbta: 2019-12-30 13:00:00 CET
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

Lietuvos Respublikos finansų ministerija suteikė valstybės garantiją, užtikrinančią AB „Klaipėdos nafta“ įsipareigojimus Šiaurės investicijų bankui

2019 m. gruodžio 27 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija) pasirašė valstybės garantijos sutartį su Šiaurės investicijų banku (toliau – ŠIB) dėl 134 145 000 eurų ŠIB teikiamos paskolos AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė). Valstybės garantijos sutartimi užtikrinami Bendrovės įsipareigojimai ŠIB pagal 2019 m. gruodžio 20 d. sudarytą iki 25 metų paskolos sutartį (toliau – Sutartis) SGD terminalo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos (toliau – Saugumo dedamoji) subalansavimo finansavimui.

Valstybės garantija suteikta įvykdžius visas sąlygas, nurodytas Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. gruodžio 19 d. nutarime Nr. XIII-2718 „Dėl valstybės garantijų suteikimo Šiaurės investicijų bankui“. Finansų ministerijos (valstybės) naudai: 1) Bendrovė pateikė 20 000 000 eurų dydžio banko garantiją; 2) įkeitė Subačiaus naftos terminalą; 3) sumokėjo 134 145 eurų dydžio garantinę įmoką; 4) sudarė susitarimą su Finansų ministerija iki 2025 m. sausio 31 d. įkeisti esamas ir būsimas sumas, gautinas iš surenkamos Saugumo dedamosios.

Apie Sutarties sudarymą skelbta 2019 m. gruodžio 20 d. Bendrovės pranešime apie esminį įvykį.


Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, +370 694 80594.