Paskelbta: 2019-12-27 08:17:54 CET
APB "Apranga"
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie su vadovu susijusio asmens sandorius

APB „Apranga“ gavo pranešimą apie su valdybos pirmininku Darium Mockum glaudžiai susijusio juridinio asmens UAB „Minvista“ sandorį dėl emitento vertybinių popierių (žr. prisegtą bylą).

Adam Komarovski
„Aprangos“ grupės finansų ir ekonomikos direktoriaus pavaduotojas
(8-5) 2390875

Priedas


Pranesimas apie emitento vadovu sandorius 2019-12-27.pdf