Publicēts: 2019-12-20 15:42:44 CET
mogo
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

AS „mogo” pieņem lēmumu palielināt AS “Renti” pamatkapitālu

Ar mērķi stiprināt AS “Renti” saimniecisko darbību, AS “mogo” ir pieņēmusi lēmumu palielināt AS “Renti” pamatkapitālu, emitējot 5 000 000 (pieci miljoni) jaunas akcijas ar vienas akcijas nominālvērtību 1,00 EUR (viens euro). Pēc pamatkapitāla palielināšanas AS “Renti” pamatkapitāls būs 5 500 000 EUR (pieci miljoni piecsimt tūkstoši euro).  

AS “Renti” ir AS “mogo” meitas sabiedrība, kas Latvijas Republikā piedāvā unikālu ilgtermiņa auto nomas pakalpojumu lietotām automašīnām, apmierinot klientu pieprasījumu pēc autotransporta bez ilgtermiņa kredītsaistību uzņemšanās.

Par AS “mogo”

AS “mogo” piedāvā klasisko finanšu līzingu, kreditēšanu pret klientam jau piederošu transportlīdzekli (atgriezeniskais līzings) un patēriņa kreditēšanu, ko ir iespējams saņemt piesakoties uzņēmuma mājaslapā, mobilajā lapā, pa telefonu, pie vairāk nekā 270 lietoto transportlīdzekļu sadarbības pārdevējiem vai klientu apkalpošanas centros lielākajās Latvijas pilsētās. Uzņēmuma pakalpojumus Latvijā jau izmanto vairāk kā 20 tūkstoši klienti. Šobrīd Mogo Finance S.A. grupas uzņēmumi veiksmīgi darbojas ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā, Lietuvā, Gruzijā, Armēnijā, Polijā, Bulgārijā, Rumānijā, Moldovā, Albānijā, Baltkrievijā, Uzbekistānā, Kazahstānā un Ziemeļmaķedonijā turklāt uzņēmums plāno paplašināt savu darbību arī citās valstīs. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.mogofinance.com

   Darja Maslova-Dolotova
   Reģionālā finanšu direktore
   Tālrunis: +371 66900904

   E-pasta adrese: darja.maslova@mogo-bc.com