Paskelbta: 2019-12-20 15:05:00 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl UAB Verslo aptarnavimo centras ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ reorganizavimo užbaigimo

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė),  juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Bendrovė informuoja, kad 2019 m. gruodžio 20 d. vykusiuose neeiliniuose visuotiniuose UAB Verslo aptarnavimo centras (toliau – VAC) ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ (toliau – GPC), kurių akcininke yra ir Bendrovė, akcininkų susirinkimuose buvo priimti sprendimai reorganizuoti VAC ir GPC, prie veiklą tęsiančios GPC prijungiant VAC, patvirtintos VAC ir GPC reorganizavimo sąlygos. Bendrovei priklauso 51,45 proc. VAC ir 50,03 proc, GPC akcijų.

Planuojama, kad nuo 2020 m., užbaigus reorganizavimo procedūras, VAC ir GPC veiks kaip viena bendrovė.  Pagrindinė VAC ir GPC veikla – paslaugų teikimas Bendrovės valdomos įmonių grupės įmonėms, tad reorganizavimas sukurs geresnę terpę vystyti ir kurti aukštesnės kokybės paslaugas ir sprendimus bei teikti juos greičiau ir paprasčiau. 

Po reorganizavimo užbaigimo Bendrovei priklausys 50,46 proc. GPC akcijų.

Ryšių su visuomene vadovas Artūras Ketlerius, el. paštas arturas.ketlerius@ignitis.lt