Publicēts: 2019-12-20 12:16:51 CET
VEF
Finanšu kalendārs

AS VEF finanšu kalendārs 2020.gadam

2020.gadā  AS VEF plāno publicēt :

- nerevidētā starpperioda  saīsinātā finanšu informācija  par  03 mēnešu periodu,   kas noslēdzas  2020.gada 31.martā                  -   2020.gada 22.nedēļā ( līdz 29.05.20) ;

- nerevidēts  starpperioda saīsinātais  finanšu  pārskats   par  06 mēnešu periodu ,   kas noslēdzas    2020.gada 30.jūnijā                  - 2020.gada  35.nedēļā  ( līdz 31.08.20) ;

- nerevidētā starpperioda saīsinātā  finanšu informācija  par  09 mēnešu periodu ,   kas noslēdzas    2020.gada 30.septembrī           - 2020.gada  48.nedēļā ( līdz 30.11.20 )  ;  

 

AS VEF valde.