Paskelbta: 2019-12-20 11:49:47 CET
AB "Panevėžio statybos trestas"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „ Panevėžio statybos trestas“ veiklos rezultatų skelbimo 2020 m. kalendorius


Informuojame, kad AB „PST“  ir AB „PST“ įmonių grupė sudarys konsoliduotą pusmečio ir metinę informaciją, kurią skelbs norminių aktų nustatyta tvarka.
AB „Panevėžio statybos trestas“ 2020 metais įmonės ir įmonių grupės neaudituotą šešių mėnesių finansinę ataskaitą planuoja skelbti 2020 m. rugpjūčio 28 d.  

Daugiau informacijos:
Generalinis direktorius
Dalius Gesevičius
Tel.: 8 45 505 503