Avaldatud: 2019-12-20 11:10:59 CET
Harju Elekter
Finantskalender

Finantsaruannete avaldamine 2020. aastal

Eesti, 2019-12-20 11:10 CET -- AS Harju Elekter soovib oma aktsionäridele häid pühi ning teatab, et avaldab konsolideeritud finantstulemused 2020. aastal järgmiselt:

2019.a 4.kvartali vahearuanne           21.02.2020
2020.a 1.kvartali vahearuanne           29.04.2020
Aktsionäride korraline üldkoosolek     30.04.2020
2020.a 2.kvartali vahearuanne           29.07.2020
2020.a 3.kvartali vahearuanne           28.10.2020

Majandustulemused avaldatakse eesti ja inglise keeles ning kõik teated on pärast nende avaldamist börsisüsteemis nähtavad ka ASi Harju Elekter koduleheküljel www.harjuelekter.com

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
674 7400

 

 

Koostas:
Moonika Vetevool
Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht
671 2761