Publicēts: 2019-12-19 14:52:08 CET
Attīstības finanšu institūcija Altum
Finanšu kalendārs

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” finanšu kalendārs par 2020. gadu

Iekšējā informācija, 2019-12-19 14:52 CET --

  1. Neauditēti Koncerna starpposmu saīsinātie finanšu pārskati tiks publiskoti šādos termiņos:
  • finanšu pārskats par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2019. gada 31. decembrī, laika posmā no 26.02.2020. līdz 28.02.2020.;
  • finanšu pārskats par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2020. gada 31. martā, laika posmā no 27.05.2020. līdz 29.05.2020.;
  • finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2020. gada 30. jūnijā, laika posmā no 26.08.2020. līdz 31.08.2020.;
  • finanšu pārskats par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2020. gada 30. septembrī, laika posmā no 25.11.2020. līdz 30.11.2020.
  1. Auditētie konsolidētie gada pārskati par periodu, kas beidzas 2019. gada 31. decembrī, tiks publiskoti šādā termiņā:
  • Gada pārskats laika posmā no 31.03.2020. līdz 30.04.2020.

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv