Publicēts: 2019-12-19 13:28:08 CET
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Finanšu kalendārs

AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” finanšu pārskatu publikācijas termiņi 2020. gadā

Latvija, 2019-12-19 13:28 CET -- AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” finanšu pārskatu publikācijas termiņi 2020. gadā:

2019. gada 12 mēnešu starpperiodu nerevidēts konsolidētais pārskats - 17.02.2020÷21.02.2020

2020. gada 3 mēnešu starpperiodu nerevidēts konsolidētais pārskats - 18.05.2020÷22.05.2020

2020. gada 6 mēnešu starpperiodu nerevidēts konsolidētais pārskats - 17.08.2020÷21.08.2020

2020. gada 9 mēnešu starpperiodu nerevidēts konsolidētais pārskats - 16.11.2020÷20.11.2020

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492