Paskelbta: 2019-12-18 14:00:00 CET
AB "Žemaitijos pienas"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AKCINĖS BENDROVĖS „ŽEMAITIJOS PIENAS“ PRANEŠIMAS (REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU, REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ BEI NAUJOS ĮSTATŲ REDAKCIJOS PATVIRTINIMĄ)

 Akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“ informuoja, kad 2019 m. gruodžio 18 d. akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime:

1. išklausytas Bendrovės vadovo pranešimas apie reorganizuojamų bendrovių (akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ ir akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo reorganizavimo sąlygų sudarymo iki visuotinių akcininkų susirinkimų. Bendrovės generalinis direktorius informavo, kad per laikotarpį nuo reorganizavimo sąlygų sudarymo iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo momento reorganizuojamų bendrovių (akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ ir akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“) esminių turto, teisių ir prievolių pasikeitimų nebuvo.

2. nuspręsta patvirtinti Bendrovės reorganizavimą prijungimo būdu, prijungiant prie Bendrovės, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, akcinę bendrovę „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“, juridinio asmens kodas 141763534, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo.

3. nuspręsta patvirtinti Bendrovės ir akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ reorganizavimo sąlygas.

4. nuspręsta patvirtinti po reorganizavimo veiklą tęsiančios akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ naują įstatų redakciją ir įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Robertą Pažemecką pasirašyti ir Juridinių asmenų registre įregistuoti patvirtintą įstatų redakciją.

Teisininkas Gintaras Keliauskas + 370 444 22208, g.keliauskas@zpienas.lt


Priedai


2019 12 18 ZP ir BMVK reorganizavimo salygos LT.pdf
VAS sprendimas 20191218LT.pdf
ZP įstatai 2019-12-18 LT.pdf