Publicēts: 2019-12-18 11:54:51 CET
mogo
Finanšu kalendārs

AS “mogo” finanšu kalendārs 2020. gadam

Revidēts gada pārskats par 2019. gadu tiks publicēts 2020. gada 30. aprīlī.

Nerevidēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 30. jūnijā tiks publicēts 2020. gada 28. augustā.

Par AS “mogo”

AS “mogo” piedāvā klasisko finanšu līzingu, kreditēšanu pret klientam jau piederošu transportlīdzekli (atgriezeniskais līzings) un patēriņa kreditēšanu, ko ir iespējams saņemt piesakoties uzņēmuma mājaslapā, mobilajā lapā, pa telefonu, pie vairāk nekā 270 lietoto transportlīdzekļu sadarbības pārdevējiem vai klientu apkalpošanas centros lielākajās Latvijas pilsētās. Uzņēmuma pakalpojumus Latvijā jau izmanto vairāk kā 20 tūkstoši klienti. Šobrīd Mogo Finance S.A. grupas uzņēmumi veiksmīgi darbojas ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā, Lietuvā, Gruzijā, Armēnijā, Polijā, Bulgārijā, Rumānijā, Moldovā, Albānijā, Baltkrievijā, Uzbekistānā, Kazahstānā un Maķedonijā turklāt uzņēmums plāno paplašināt savu darbību arī citās valstīs. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.mogofinance.com

         Darja Maslova-Dolotova
         Reģionālā finanšu direktore
         Tālrunis: +371 66900904
         E-pasta adrese:
darja.maslova@mogo-bc.com