Avaldatud: 2019-12-18 09:00:04 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

AS Inbank allutatud võlakirjade noteerimisest Balti võlakirjade nimekirjas

Tallinn, Eesti, 2019-12-18 09:00 CET --  

Nasdaq Tallinn AS-i juhatus otsustas täna, 18. detsembril 2019. a. rahuldada AS-i Inbank taotlus ja noteerida tema poolt emiteeritud 8000 allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot (Inbank allutatud võlakiri 19.12.2029, ISIN kood: EE3300001544) Börsil, Võlakirjade nimekirjas.

AS-i Inbank allutatud võlakirjade esimeseks noteerimis-/kauplemispäevaks on 20. detsember 2019. a. või ettenägematutel asjaoludel sellele lähedane järgnev kuupäev.

Täiendav info:

Emitendi nimi AS Inbank
Emitendi lühinimi INB
ISIN kood EE3300001544
Lunastamiskuupäev 19.12.2029
Väärtpaberite nimiväärtus 1000 EUR
Väärtpaberite arv 8000
Kogunimiväärtus 8 000 000 EUR
Tellimusraamatu lühinimi INBB060029A
Intressimäär 6%
Intressimakse kuupäevad 4 korda aastas
  28.03; 28.06; 28.09; 28.12


AS-i Inbank prospekt ning prospekti eestikeelne kokkuvõte on teatele lisatud.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.


Inbank_Bond_Prospectus_Summary_In_Estonian_2019.pdf
Inbank_Bond_Prospectus_2019.pdf