Paskelbta: 2019-12-17 09:22:34 CET
AB Šiaulių bankas
Kita informacija

Informacijos skelbimo 2020 metais kalendorius

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai.

Informaciją investuotojams 2020 metais Šiaulių bankas skelbs pagal šį kalendorių:
2020-02-28  –  2019 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija;

2020-03-09  –  pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (VAS) šaukimą, sprendimų projektai šaukiamam VAS;

2020-03-31  –  eilinio VAS sprendimai;

2020-03-31  –  2019 m. audituota metinė informacija;

2020-04-30  –  2020 m. trijų mėnesių tarpinė informacija;

2020-07-31  –  2020 m. šešių mėnesių tarpinė informacija;

2020-10-30  –  2020 m. devynių mėnesių tarpinė informacija.

Papildoma informacija:
Rizikų valdymo ir atskaitomybės departamento direktorius
Algimantas Gaulia, tel. (8 37) 372 837, algimantas.gaulia@sb.lt