Avaldatud: 2019-12-16 08:52:14 CET
Inbank
Korporatiivne sündmus

AS Inbanki allutatud võlakirjade märkimistulemused

BÖRSITEADE
16.12.2019
Inbank AS

AS Inbanki allutatud võlakirjade märkimistulemused

Reedel, 13. detsembril, lõppes AS Inbanki allutatud võlakirjade avalik pakkumine. Emissiooni esialgne maht 6,5 miljonit eurot märgiti 5,8 korda üle ja Inbank kasutas õigust suurendada emissiooni mahtu maksimaalses lubatud ulatuses 8 miljoni euroni.

Märkimisest võttis kokku osa 1348 investorit märkides kokku 38 miljoni euro eest Inbanki allutatud võlakirju. Emissiooni esialgne maht märgiti seega 5,8 korda üle. 

Inbanki nõukogu otsustas jaotada allutatud võlakirjad investorite vahel järgmiste põhimõtete järgi:

  • kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;
  • maksimaalne märkimise summa investori kohta on 500 000 eurot;
  • kuni 2000 euro suurused märkimised rahuldati täies mahus;
  • Inbanki aktsionäridele jaotati 35% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 2000 eurot;
  • Inbanki olemasolevatele võlakirjainvestoritele ja institutsionaalsetele investoritele jaotati 25% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 2000 eurot;
  • ülejäänud investoritele jaotati 8,63% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 2000 eurot;
  • komakohtadega võlakirjade arv ümardati allapoole lähima täisarvuni;
  • 1348 märkijast said 26% võlakirju soovitud mahus, 74% investoritele jaotati nende soovist vähem võlakirju.

Tulemusi kommenteerib Inbanki nõukogu esimees Priit Põldoja:

“Investorite huvi Inbanki võlakirjade vastu oli oodatust suurem ja seekordne emissioon märgiti ligi 6 korda üle. Mul on hea meel, et sel korral märkisid võlakirju pea kaks korda enam kohalikke jaeinvestoreid ning enamus kohalikke fonde, mis näitab suurt usaldust Inbanki ja meie uuendusliku ärimudeli vastu. 

Võlakirjade jaotamisel võtsime eesmärgiks anda kõikidele märkijatele võimalus Inbanki investeerida. Kuna ülemärkimine oli väga suur, siis pidime tegema raskeid valikuid. Siiski, nagu lubatud, eelistasime esmajärjekorras seniseid aktsionäre, võlakirjainvestoreid ja institutsionaalseid investoreid ning seejärel rahuldasime osaliselt uute investorite märkimised. 

Sellega oleme täitnud endale seatud eesmärgi mitmekesistada oma investorite baasi ja anda kohalikele jaeinvestoritele võimaluse saada osa Inbanki rahvusvahelisest kasvust.”

Investoritelt kaasatud allutatud kapitali kasutab Inbank omavahendite koosseisus rahvusvaheliseks laienemiseks ja kapitalistruktuuri tugevdamiseks. 

Inbank väljastas emissiooni käigus 10-aastaseid allutatud võlakirju nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 6% aastas ja lunastustähtajaga 19.12.2029. Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 19. detsembril 2019. Võlakirjad noteeritakse ja kauplemist alustatakse Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas 20. detsembril 2019 või sellele lähedasel kuupäeval.

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 1750 aktiivset koostööpartnerit ja 550 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo: 

Kärri Brewster-Palts
Inbank AS
Grupi turundusjuht
karri.brewster-palts@inbank.ee
+372 5565 5500