Published: 2019-12-13 16:24:21 CET
Heimavellir hf.
Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Heimavellir hf. - Nýr samningur um viðskiptavakt við Landsbankann hf.

Heimavellir hf. og Landsbankinn hf. hafa gert með sér samning um viðskiptavakt á útgefnum hlutabréfum Heimavalla hf. sem skráð eru á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland.

Tilgangurinn með viðskiptavaktinni er að efla viðskipti með hlutabréf félagsins í NASDAQ Iceland Kauphöllinni.

Landsbankinn hf. skuldbindur sig sem viðskiptavaki til að setja daglega fram kaup- og sölutilboð á NASDAQ Iceland í hlutabréf Heimavalla hf. að lágmarki 5.000.000 kr. að markaðsvirði. Tilboð skulu endurnýjuð eins fljótt og unnt er, þó ávallt innan 15 mínútna eftir að þeim er tekið að fullu. Hámarksmagn sem Landsbankinn er skuldbundinn til að kaupa eða selja á hverjum degi er nettó 10.000.000 kr. að markaðsvirði sem reiknast sem mismunur á þeim kaup- og sölutilboðum viðskiptavakans sem gengið er að. Sé hámarksmagni dagsins náð, fellur niður skylda viðskiptavakans til að setja fram tilboð á þeirri hlið sem fyllt hefur verið, þar til gengið hefur verið á tilboð viðskiptavakans á mótlægri hlið og nettó viðskiptamagn er aftur komið undir daglegt hámark. Hámarksmunur á kaup- og sölutilboðum mun vera magnveginn auk þess að ákvarðast af 10 daga flökti á verði hlutabréfa Heimavalla hf. eins og það birtist í upplýsingakerfi Bloomberg á hverjum tíma. Sé birt 10 daga flökt minna eða jafnt og 20% skal magnvegið verðbil vera að hámarki 1%, sé birt 10 daga flökt hærra en 20% en lægra 35% skal magnvegið verðbil vera að hámarki 2%, að lokum ef birt 10 daga flökt er jafnt og eða hærra en 35% skal magnvegið verðbil vera að hámarki 3%. Á meðan gengi hlutabréfa Heimavalla hf. er lægra en 2 kr. á hlut mun hámarks munur á kaup- og sölutilboði miðast við verðskref (e. price ticks) í stað prósentu verðbils. Hámarks magnvegin verðbil Landsbankans miðast þá 0,02 kr. (2 verðskref) í stað 1%, 0,03 kr. (3 verðskref) í stað 2% og 0,04 kr. (4 verðskref) í stað 3% miðað við ofangreindar forsendur um flökt.

Samningurinn tekur gildi frá og með 16. desember 2019 og gildir til og með 31. janúar 2021. Samningurinn er uppsegjanlegur af beggja hálfu með 14 daga fyrirvara.

Nánari upplýsingar veitir:

Arnar Gauti Reynisson – Framkvæmdastjóri,         

s:860-5300