Paskelbta: 2019-12-13 16:21:15 CET
AUGA group, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

AUGA group, AB alokavo visas bendros 20 000 000 EUR nominalios vertės I dalies obligacijas, jų paklausai esant 125% pasiūlos

AUGA group, AB (toliau – Bendrovė) informuoja, kad bendra obligacijų, išleidžiamų pagal 2019 m. lapkričio 25 d. Lietuvos banko patvirtintą bazinį prospektą, taip pat pagal galutines 1 dalies obligacijų sąlygas (atitinkami Bendrovės valdybos sprendimai priimti 2019 m. lapkričio 22 ir 25 d., taip pat 2019 m. gruodžio 5 d., toliau – Obligacijos) paklausa sudarė 125 procentus pasiūlos, o mažmeninių investuotojų paklausa sudarė apie 26 procentus visos paklausos. Visi mažmeninių investuotojų pavedimai buvo patenkinti. Dauguma Obligacijų paklausos sudarė investuotojai iš Baltijos jūros regiono.

Taigi, 2019 m. gruodžio 13 d. Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į Obligacijų pasaulinio pagrindinio platintojo AS LHV Pank rekomendaciją, be kita ko, nusprendė:

1) nustatyti, kad galutinis Obligacijų skaičius yra 20 000;
2) paskirstyti Obligacijas taip: (i) 6 418  vnt. paskirstoma mažmeniniams investuotojams, kurių atžvilgiu buvo vykdomi viešas ir neviešas siūlymai ir (ii) 13 582 vnt. paskirstoma instituciniams investuotojams;
3) nustatyti, kad investuotojų, kurie yra pasirašę Obligacijas už bent 3 000 000 EUR bendrą sumą, kategorijai, kiekvienos iš šių Obligacijų emisijos kaina yra 920,15 EUR.

Planuojama, kad Obligacijos investuotojams bus pateiktos 2019 m. gruodžio 17 d. ar apie šią datą, o prekybą Obligacijomis AB Nasdaq Vilnius numatoma pradėti iki 2019 m. pabaigos.
Obligacijų platintojas buvo AS LHV Pank, teisinis patarėjas – advokatų kontora TGS Baltic.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340