Publicēts: 2019-12-12 11:11:11 CET
VEF
Pārvaldītāju darījumi

Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām .

Papildus informācija pieejama pielikumā pievienotajā dokumentā.

 

Tamāra Kampāne,

valdes locekle AS VEF,

e-pasts;kampane@vef.apollo.lv


TK_insider notification 10.12.19.pdf