Paskelbta: 2019-12-12 07:47:26 CET
AB "Linas Agro Group"
Kita informacija

AB „Linas Agro Group“ 2020 m. investuotojo kalendorius

Svarbios informacijos skelbimo datos 2020 metais:

2020 m. vasario 28 d.
2019–2020 finansinių metų 6 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.

2020 m. gegužės 29 d.
2019–2020 finansinių metų 9 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.

2020 m. rugpjūčio 31 d.
2019–2020 finansinių metų 12 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.

41 savaitę (2020 m. spalio 5–9 d.)
Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą.

44 savaitę (2020 m. spalio 26–30 d.)
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai ir 2019–2020 finansinių metų audituota metinė informacija.

2020 m. lapkričio 30 d.
2020–2021 finansinių metų 3 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.


Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:


Finansų direktorius

Tomas Tumėnas
Mob. 8 682 366 16
E. p. t.tumenas@linasagro.lt