Paskelbta: 2019-12-11 16:00:00 CET
Telia Lietuva, AB
Kita informacija

„Telia Lietuva“ veiklos rezultatų skelbimo 2020 m. datos

Informuojame, kad 2020 metais Telia Lietuva, AB įmonių grupės veiklos rezultatus planuojama skelbti tokia tvarka:

- sausio 29 d. – 2019 m. 12 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;
- kovo 25 d. – auditorių patikrinta 2019 m. metinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;
- balandžio 22 d. – 2020 m. 3 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;
- liepos 17 d. – 2020 m. 6 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;
- spalio 21 d. – 2020 m. 9 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė.
                     
2020 m. balandžio 28 d. Bendrovė planuoja surengti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

88,15 proc. „Telia Lietuva“ akcijų valdo telekomunikacijų bendrovė „Telia Company AB“ (Švedija).

„Telia Lietuva“ akcijomis prekiaujama „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje (simbolis – TEL1L), o „Telia Company“ akcijos yra įtrauktos į „Nasdaq Stockholm“ ir „Nasdaq Helsinki“ vertybinių popierių biržų sąrašus.


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
Tel. (8 5) 236 78 78,
darius.dziaugys@telia.lt