Publicēts: 2019-12-11 10:51:56 CET
DelfinGroup
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

SIA "ExpressCredit" par EUR 437 500 veiks parāda vērtspapīru pamatsummas dzēšanu

SIA "ExpressCredit" parāda vērtspapīru prospekta ietvaros emisijai ISIN LV0000801322 ar 2019. gada 27. decembri tiks dzēsta obligāciju pamatsumma 125 euro apmērā par vienu obligāciju. Kopumā obligāciju pamatsumma tiks dzēsta par 437 500 euro.  Pēc darījuma vienas obligācijas (ISIN LV0000801322) nominālvērtība būs 500 euro.

Prospekta ietvaros emisijai LV0000801322 kopumā tika izlaistas 3 500 obligācijas ar sākotnējo nominālvērtību 1 000 euro. Kupona gada procentu likme ir 15% ar 7 gadu termiņu un pakāpenisku pamatsummas atmaksu sākot ar 5. gadu.

​__________________________________________________________________

SIA "ExpressCredit" ir licencēts patērētāju kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā. Koncerns ir pārstāvēts ar zīmoliem “Banknote”, "VIZIA" un “Rīgas pilsētas lombards”. Koncerna pamatpakalpojumi ir patēriņa aizdevumi, distances aizdevumi, lombarda aizdevumi. Kopumā koncerns darbojas 39 Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās, kopumā 89 filiālēs, nodarbina vairāk kā 270 profesionālus darbiniekus un 2018. gadā nodokļos ir samaksājis 2.7 miljonus euro. SIA “ExpressCredit” ir LAFPA un LTRK biedrs un ir saņēmis VID sadarbības programmas Zelta līmeņa statusu.

         Kristaps Bergmanis
         Mobile: +371 29144168
         Fax: +371 67809194
         E-mail: kristaps.bergmanis@expresscredit.lv