Paskelbta: 2019-12-10 13:15:29 CET
Orion Asset Management
Prospektas

IKKB „OMX Baltic Benchmark Fund“ akcijų emisijos prospektas

Vilnius, Lietuva, 2019-12-10 13:15 CET -- Dėl pakeisto investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund” akcijų emisijos prospekto

Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „OMX Baltic Benchmark Fund” (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, valdoma valdymo įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė), juridinio asmens kodas 111707985, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, šiuo praneša, kad 2019 m. gruodžio 10 d. paskelbtas pakeistas Bendrovės akcijų emisijos prospektas. Atitinkamos dokumento nuostatos pakoreguotos siekiant tiksliau atspindėti faktines su Fondu bei jo Valdymo įmone susijusias aplinkybes bei įgyvendinti galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Pakeistas prospektas skelbiamas Valdymo įmonės interneto svetainėje adresu https://am.orion.lt/.

Valdymo įmonė uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ oam@orion.lt.

 


OMX_Prospektas_2019-12-10.pdf