Avaldatud: 2019-12-10 12:55:58 CET
Inbank
Börsiteade

Finantsinspekstioon kinnitas Inbanki ja Mokilizingase ühinemise

BÖRSITEADE
10.12.2019
Inbank AS

Finantsinspekstioon kinnitas Inbanki ja Mokilizingase ühinemise

Eesti Finantsinspektsioon andis Inbank AS-ile loa ühinemiseks Mokilizingas AB-ga. Selle alusel on võimalik viia lõpule Mokilizingase ja Inbanki ühinemistehing, mis allkirjastati tänavu 15. mail. Inbank jätkab Leedus tegevust filiaalina, mis asutati 15. novembril 2019.

Pärast ühinemise lõpuleviimist lakkab Mokilizingas AB olemast ja Inbankist saab Mokilizingas AB seaduslik õigusjärglane. Kõik Mokilizingase varad, õigused ja kohustused lähevad üle Inbankile kuupäeval, mil ühinemine registreeritakse Eesti äriregistris, eelduste kohaselt 2019. aasta neljandas kvartalis. Ühinemise järel jätkab Inbank Leedus tegevust AS Inbank filialas ärinime all.

Ühinemine on kontsernisisene ning selle käigus ei muudeta Inbanki varade hulka, sisu ega olemust. Ühinevate äriühingute majandustulemused on konsolideeritud Inbanki tasandil ja tehtud kättesaadavaks kõigile Inbanki investoritele Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. Ühinemise eesmärgiks on lihtsustada ja ühtlustada kontserni juriidilist struktuuri ning luua kulutõhusam juhtimissüsteem.

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 1750 aktiivset koostööpartnerit ja 550 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo:

Kärri Brewster-Palts
Inbank AS
Grupi turundusjuht
karri.brewster-palts@inbank.ee
+372 5565 5500