Paskelbta: 2019-12-10 12:44:46 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. gruodžio 09 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-12-10 12:44 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. gruodžio 09 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 34,46 0 54,4699 164774,2069
INVL Rusijos TOP20 subfondas 38,5557 37,8826 15,5717 203738,4756
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,9697 0 0 726547,1445
INVL Baltijos fondas 37,4915 296,916634 157,745169 111639,597508

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com