Paskelbta: 2019-12-06 10:45:00 CET
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

Tęsiamas AUGA Group, AB turtu užtikrintų obligacijų viešo siūlymo aukcionas

AUGA Group, AB turtu užtikrintų obligacijų (ISIN kodas LT0000404238) pirminis viešas siūlymo aukcionas pratęstas iki  2019-12-12 15:30 val.

Investuotojams Lietuvoje ir Estijoje siūloma įsigyti iki 20,000 turtu užtikrintų obligacijų.  
Jei investuojama suma yra iki 3 000 000 EUR, nustatoma 1 000 EUR emisijos kaina, tuo tarpu jei investuojama suma siekia bent 3 000 000 EUR, Emitentas gali nustatyti emisijos kainą, kuri būtų mažesnė nei 1 000 EUR, atsižvelgdamas į investuotojų pateiktus pavedimus.
Metinė turtu užtikrintų obligacijų palūkanų norma yra  6%. Palūkanos bus mokamos vieną kart į metus. Obligacijos bus registruojamos Nasdaq centriniame vertybinių popierių depozitoriume šiuo ISIN kodu: LT0000404238.

Rinka: VSE Equities IPO (Genium INET prekybos sistemoje)
Pavedimų knyg: AUGBIPO_ (ISIN kodas: LT0000404238)
Atsiskaitymų data: 2019-12-17.

Visi Nasdaq Vilnius nariai, turintys prieigą prie "Genium INET" prekybos sistemos, gali dalyvauti aukcione, pateikdami savo klientų pavedimus.

Aukciono taisyklės, prospektas ir atnaujintos obligacijų 1 dalies galutinės sąlygos yra pateikiamos šio pranešimo prieduose.

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.

 


Prospectus_AUGA_group.pdf
20191206_Auga_Rules of_the_Subscription_amended_final.pdf
Final Terms Tranche 1 with annexes prospectus summary translations valuation summary Cicero opinion.pdf