Paskelbta: 2019-12-05 16:43:45 CET
AB "Amber Grid"
Pranešimas apie esminį įvykį

Correction: „Amber Grid“ informacija dėl tarpinės informacijos skelbimo ir 2020 m. investuotojo kalendorius

Pakoreguota 2020 metų 9 mėnesių tarpinės informacijos skelbimo data į 2020 11 04.

„Amber Grid“ 2020 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

• 2020 02 06 – 2019 m. 12 mėnesių tarpinė informacija;
• 2020 03 27 – pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir  2019 m. metinė informacija: auditorių patvirtintų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys ir pranešimas;
• 2020 04 20 – eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai;
• 2020 05 06 – 2020 m. 3 mėnesių tarpinė informacija;
• 2020 08 05 – 2020 m. 6 mėnesių tarpinė informacija;
• 2020 11 04 – 2020 m. 9 mėnesių tarpinė informacija.

Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė „Amber Grid" komunikacijos vadovė
tel. +370 699 61246, el.p.: l.sebekiene@ambergrid.lt