Paskelbta: 2019-12-05 15:11:00 CET
UTIB „INVL Technology“
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pateikiame gautus pranešimus apie sandorius SUTPKIB „INVL Technology“ akcijomis.


Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

Priedai


INVL Technology_vadovu sandoris_Invalda INVL_2019 12 03.pdf
INVL Technology_vadovu sandoris_Invalda INVL_2019 12 04.pdf
INVL Technology_vadovu sandoris_Invalda INVL_2019 12 02.pdf