Paskelbta: 2019-12-05 13:48:23 CET
AB Šiaulių bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Europos Centrinio Banko tiesioginė priežiūra

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

Europos Centrinis Bankas (ECB) 2019 m. gruodžio 4 d. paskelbė atnaujintą subjektų, kuriems taikoma konsoliduota rizikos ribojimu pagrįsta priežiūra, sąrašą. AB Šiaulių bankas, kaip viena iš trijų didžiausių kredito įstaigų Lietuvos Respublikoje, buvo priskirtas reikšmingiems subjektams, kuriuos ECB prižiūri tiesiogiai. Tiesioginę banko priežiūrą ECB pradės 2020 m. sausio 1 d.

Papildomą informaciją teikia
Finansų ir rizikos valdymo tarnybos vadovas
Donatas Savickas, +370 41 595602 , donatas.savickas@sb.lt