Publicēts: 2019-12-05 12:57:26 CET
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca
Finanšu informācija

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” finanšu kalendārs 2020.gadam

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” informē, ka 2020.gadā neauditētu starpperiodu pārskatu  un finanšu informācijas publiskošana plānota šādos datumos:

par 2020.gada 3 mēnešiem –  2020.gada 25.-29.maijā;

par 2020.gada 6 mēnešiem –  2020.gada 25.-31.augustā;

par 2020.gada 9 mēnešiem – 2020.gada 24.-30.novembrī.

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” auditēto 2019.gada atsevišķo un konsolidēto finanšu pārskatu publiskošana plānota 2020.gada 24.-30.aprīlī.

         Svetlana Statina,
         E-pasts: svetlana.statina@rer.lv,
         Tālrunis: 67046903