Publicēts: 2019-12-05 14:17:10 CET
New Hanza Capital
Izmaiņas akciju kapitālā un balstiesībās

New Hanza Capital palielina pamatkapitālu un stiprina korporatīvās pārvaldības modeli

Rīga, Latvija, 2019-12-05 14:17 CET -- New Hanza Capital, AS (Sabiedrība) šonedēļ par 90 miljoniem EUR palielināja pamatkapitālu, kas ceturtdien, 5.decembrī, reģistrēts komercreģistrā. Pamatkapitāls palielināts par 90 317 119,- EUR (deviņdesmit miljoni trīs simti septiņpadsmit tūkstoši viens simts deviņpadsmit eiro), emitējot jaunas vārda akcijas ar balsstiesībām ar vienas akcijas nominālvērtību 1 EUR apmērā.  

Jaunās emisijas akcijas apmaksātas ar mantisku ieguldījumu, sabiedrības esošajam akcionāram - likvidējamajai ABLV Bank, AS - Sabiedrības pamatkapitālā ieguldot tai piederošās kapitāla daļas šādās sabiedrības ar ierobežotu atbildību: Pillar 23, Pillar Management, Pillar, Pillar Development, Hanzas Dārzs, New Hanza Centre, kā arī likvidējamajai ABLV Bank, AS kā komandītam piederošo ieguldījumu komandītsabiedrībā Pillar Holding Company. 

Pēc pamatkapitāla palielināšanas kopējais Sabiedrības pamatkapitāls ir 115 317 119,-EUR (viens simts piecpadsmit miljoni trīs simti septiņpadsmit tūkstoši viens simts deviņpadsmit eiro).

“Ir paveikts milzīgs darbs, ar kuru tiek konsolidēti likvidējamās bankas nekustamā īpašuma biznesa virzieni. Jebkurš lēmums bankas likvidācijas procesā ir vērsts uz to, lai vienkāršotu un optimizētu bijušās bankas ieguldījumu struktūru, tādejādi efektivizējot tās pārvaldību. Šis bija vēl viens svarīgs lēmums, ar kuru bankas likvidācijas procesa pārvaldība kļūst vienkāršāka un lēmumu pieņemšana caurskatāmāka,” norāda likvidējamās ABLV Bank, AS likvidators Andris Kovaļčuks.

Jau zinots, ka New Hanza Capital šonedēļ notikušajā akcionāru pilnsapulcē pilnveidoja arī Sabiedrības korporatīvās pārvaldības modeli, nosakot, ka turpmāk Sabiedrībai būs 5 padomes locekļi un 5 valdes locekļi. Papildu līdzšinējiem padomes locekļiem Ernestam Bernim, Edgaram Pavlovičam un Mārim Kanneniekam padomē turpmākos piecus gadus strādās arī Ivans Marjasovs un Kaspars Bajārs. Jaunajiem padomes locekļiem New Hanza Capital akcijas nepieder.

Par jaunajiem padomes locekļiem:

Ivans Marjasovs no 2012.gada līdz 2016.gadam bija ABLV Bank, AS Korporatīvo tiesību un finanšu tirgus juristu nodaļas vadītājs, no 2016.gada ABLV Bank, AS Juridiskās pārvaldes vadītājs, savukārt no 2018.gada maija likvidējamās ABLV Bank, AS Juridiskais direktors.

Kaspars Bajārs no 2011.gada līdz 2018.gadam strādāja ABLV Bank, AS par vecāko juristu, bet no 2018.gada ir ASG Resolution Capital, AS, Padomes loceklis, kā arī Juridiskās un atbilstības nodaļas vadītājs.

 

         Artūrs Eglītis
         Komunikācijas vadītājs
         New Hanza Capital, AS
         Mob.: 29408181