Paskelbta: 2019-12-04 13:51:03 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl dukterinių bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose priimtų sprendimų ir ketinimo teikti oficialų siūlymą

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

2019 m. gruodžio 4 „Ignitis grupės“ dukterinių bendrovių AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose buvo priimtas sprendimas išbraukti visas AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu, priėmus sprendimą išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, privalo būti pateiktas ir įgyvendintas oficialus siūlymas supirkti emitento akcijas, įtrauktas į prekybą Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje. Minėtuose neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose taip pat buvo priimtas sprendimas patvirtinti „Ignitis grupę“ asmeniu, teiksiančiu oficialų siūlymą supirkti AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ akcijas, įtrauktas į prekybą AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

Informuojame, kad „Ignitis grupė“ ketina teikti oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „Ignitis gamyba“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

Detali informacija apie oficialių siūlymų sąlygas, įskaitant siūlomas akcijų kainas, bus atskleista teisės aktų nustatyta tvarka po to, kai Lietuvos bankas patvirtins oficialių siūlymų cirkuliarus.

Informacija apie aukščiau nurodytus sprendimus taip pat pateikiama AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklalapyje www.eso.lt ir AB „Ignitis gamyba“ tinklalapyje http://www.ignitisgamyba.lt. Taip pat AB „Energijos skirstymo operatorius“ patalpose, esančiose Aguonų g. 24, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) ir AB „Ignitis gamyba“ patalpose, esančiose adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba Žvejų g. 14, Vilnius, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas arturas.ketlerius@ignitis.lt