Paskelbta: 2019-12-04 12:46:50 CET
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl ketinimo teikti oficialų siūlymą

AB „Ignitis gamyba“, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – ir Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

2019 m. gruodžio 4 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas išbraukti visas AB „Ignitis gamyba“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu, priėmus sprendimą išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, privalo būti pateiktas ir įgyvendintas oficialus siūlymas supirkti emitento akcijas, įtrauktas į prekybą Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje. Minėtame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat buvo priimtas sprendimas Patvirtinti akcininką UAB „Ignitis grupė“ asmeniu, teiksiančiu oficialų siūlymą supirkti AB „Ignitis gamyba“ akcijas, įtrauktas į prekybą AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

Informuojame, kad UAB „Ignitis grupė“ (juridinio asmens kodas 301844044) ketina teikti oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti AB „Ignitis gamyba“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

Detali informacija apie oficialaus siūlymo sąlygas, įskaitant siūlomą akcijų kainą, bus atskleista teisės aktų nustatyta tvarka po to, kai Lietuvos bankas patvirtins oficialaus siūlymo cirkuliarą.

Informacija apie aukščiau nurodytus sprendimus taip pat pateikiama AB „Ignitis gamyba“ tinklalapyje http://www.ignitisgamyba.lt ir AB „Ignitis gamyba“ patalpose, esančiose adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba Žvejų g. 14, Vilnius, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos. 

Berta Jasiukėnaitė, Ryšių su visuomene projektų vadovė, tel. +370 694 60771, el. paštas berta.jasiukenaite@ignitis.lt