Paskelbta: 2019-12-04 12:46:00 CET
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl ketinimo teikti oficialų siūlymą

AB „Energijos skirstymo operatorius“, kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius (toliau – Bendrovė arba ESO). Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

2019 m. gruodžio 4 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas išbraukti visas AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu, priėmus sprendimą išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, privalo būti pateiktas ir įgyvendintas oficialus siūlymas supirkti emitento akcijas, įtrauktas į prekybą Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje. Minėtame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat buvo priimtas sprendimas Patvirtinti akcininką UAB „Ignitis grupė“ asmeniu, teiksiančiu oficialų siūlymą supirkti AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijas, įtrauktas į prekybą AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

Informuojame, kad UAB „Ignitis grupė“ (juridinio asmens kodas 301844044) ketina teikti oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

Detali informacija apie oficialaus siūlymo sąlygas, įskaitant siūlomą akcijų kainą, bus atskleista teisės aktų nustatyta tvarka po to, kai Lietuvos bankas patvirtins oficialaus siūlymo cirkuliarą.

Informacija apie aukščiau nurodytus sprendimus taip pat pateikiama AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklalapyje www.eso.lt ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ patalpose, esančiose Aguonų g. 24, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Tomas Kavaliauskas, Ryšių su visuomene projektų vadovas, tel. +370 617 51616, el. paštas tomas.kavaliauskas@eso.lt