Paskelbta: 2019-12-04 12:45:00 CET
Ignitis gamyba
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl AB „Ignitis gamyba“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų

AB „Ignitis gamyba“, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – ir Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

2019 m. gruodžio 4 d. AB „Ignitis gamyba“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

1. Dėl AB „Ignitis gamyba“ akcijų išbraukimo iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

1.1. Išbraukti visas AB „Ignitis gamyba“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

1.2. Patvirtinti akcininką UAB „Ignitis grupė“ (juridinio asmens kodas 301844044) asmeniu, teiksiančiu oficialų siūlymą supirkti AB „Ignitis gamyba“ akcijas, įtrauktas į prekybą AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

1.3. Įgalioti AB „Ignitis gamyba“ generalinį direktorių su teise perįgalioti atlikti visus reikiamus veiksmus ir pateikti visus reikiamus dokumentus AB Nasdaq Vilnius dėl AB „Ignitis gamyba“ akcijų išbraukimo iš prekybos šioje reguliuojamoje rinkoje.

Bendrovė pažymi, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu, priėmus sprendimą išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, privalo būti pateiktas ir įgyvendintas oficialus siūlymas supirkti emitento akcijas, įtrauktas į prekybą Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje. Šio oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turi teisę visi akcininkai, išskyrus akcininkus, sprendimo išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje priėmimo metu balsavusius už tokį sprendimą. 

Su VAS metu demonstruota prezentacija galima susipažinti čia

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama AB „Ignitis gamyba“ tinklalapyje http://www.ignitisgamyba.lt ir AB „Ignitis gamyba“ patalpose, esančiose adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba Žvejų g. 14, Vilnius, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Berta Jasiukėnaitė, Ryšių su visuomene projektų vadovė, tel. +370 694 60771, el. paštas berta.jasiukenaite@ignitis.lt