Paskelbta: 2019-12-04 07:00:50 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl UAB „Ignitis grupė“ vienintelio akcininko teises įgyvendinančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sudarytos darbo grupės

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

2019 m. gruodžio 3 d. Bendrovė gavo jos vienintelio akcininko teises įgyvendinančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) raštą, kuriuo informuojama, jog Finansų ministerija sudarė Bendrovės ilgalaikio finansavimo alternatyvų vertinimo darbo grupę (toliau – Darbo grupė).

Darbo grupei pavesta atlikti Bendrovės ilgalaikio finansavimo alternatyvų ir jų įtakos akcininko lūkesčių, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, Bendrovės ilgalaikio finansinio tvarumo ir strategijos 2030 įgyvendinimui bei Lietuvos Respublikos ekonominei, socialinei politikai, nacionaliniam saugumui ir kapitalo rinkų raidai vertinimą bei pateikti rekomendacijas Finansų ministerijai dėl Bendrovės ilgalaikio finansavimo užtikrinimo alternatyvų, tarp kurių būtų ir akcinio kapitalo pritraukimas, t. y. pirminis viešas siūlymas (angl. Initial Public Offering, IPO), nacionalinėje ir tarptautinėse kapitalo rinkose.

Darbo grupei keliamo tikslo įgyvendinimo terminas nustatytas – 2020 m. kovo 1 d., o ne 2020 m. liepos 1 d., kaip skelbta anksčiau.

Darbo grupę sudaro jos vadovas finansų ministras Vilius Šapoka, Darbo grupės vadovo pavaduotojas finansų viceministras Darius Sadeckas, VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūros“ direktorius Vidas Danielius, „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybos pirmininkas Darius Daubaras, „Ignitis grupės“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Darius Maikštėnas, energetikos viceministras Egidijus Purlys ir Ministro Pirmininko patarėjas Lukas Savickas.

Apie Darbo grupės atliktą vertinimą ir rekomendacijas Bendrovė informuos, vadovaudamasi teisės aktų nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas arturas.ketlerius@ignitis.lt