Published: 2019-12-03 17:19:48 CET
Arion banki hf.
Breytingar á eigin hlutum félags

Arion banki: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í tilkynningu sem send var út fyrir viku 47 vantaði viðskipti með heimildarskírteini á föstudeginum 22.11.2019.  Í lok viku 47 átti bankinn því samtals 15.542.538 eigin hluti og heimildarskírteini. Endurkaup þann 22.11.2019 voru eftirfarandi:

VikaDagsetning Tími Fjöldi heimildar-skírteinaViðskiptaverð (Vegið meðaltal)Kaupverð (SEK)
4722.11.2019   428.045 6,07  2.602.300 


Í viku 48 keypti Arion banki eigin hluti á Nasdaq á Íslandi og sænsk heimildarskírteini (SDR) á Nasdaq í Stokkhólmi

Endurkaup á hlutum á Nasdaq Ísland voru eftirfarandi:

VikaDagsetningTímiFjöldi hlutaViðskiptaverðKaupverð
4825.11.201910:06  400.000 78,0  31.200.000 
4825.11.201910:15  450.000 78,0  35.100.000 
4826.11.201909:34  875.000 78,3  68.512.500 
4827.11.201912:28  900.000 79,1  71.190.000 
4828.11.201909:34  600.000 80,3  48.180.000 
4828.11.201909:35  300.000 80,3  24.090.000 
4829.11.201909:35  400.000 80,4  32.160.000 
4829.11.201909:42  500.000 80,4  40.200.000 
Samtals í viku 48    4.425.000    350.632.500 


Endurkaup á heimildarskírteinum á Nasdaq í Stokkhólmi voru eftirfarandi:

VikaDagsetning Tími Fjöldi heimildar-skírteinaViðskiptaverð (Vegið meðaltal)Kaupverð (SEK)
4825.11.2019   11.833 6,07  71.770 
4826.11.2019   246.375 6,12  1.507.027 
4827.11.2019   56.375 6,16  347.259 
4828.11.2019   375.413 6,26  2.349.860 
4829.11.2019   38.379 6,30  241.657 
Samtals í viku 48    728.375    4.517.573 


Um er að ræða viðskipti í samræmi við endurkaupaáætlun bankans sem var hrint í framkvæmd þann 31. október sl., sbr. tilkynningu til beggja kauphalla þann 31. október 2019.

Arion banki átti fyrir viðskiptin í viku 48 samtals 15.542.538 eigin hluti og heimildarskírteini og á bankinn í lok viku 48 samtals 20.995.813 eigin hluti og heimildarskírteini. Samtals á bankinn nú sem nemur 1,16 % af útgefnum hlutum í félaginu. Frá því að núverandi endurkaupaáætlun hófst hefur bankinn keypt samtals 16.792.000 hluti og 3.903.914 heimildarskírteini.

Samkvæmt endurkaupaáætlunum bankans verða að hámarki keyptir 59.000.000 hluti/SDR, sem samsvarar 3,2% af útgefnum hlutum í bankanum. Gert er ráð fyrir að kaupa allt að 20.650.000 SDR í Svíþjóð, sem samsvarar 1,14% af útgefnum hlutum og allt að 38.350.000 hlutum á Íslandi, sem samsvarar 2,11% af útgefnum hlutum. Fjárhæð endurkaupanna skal að hámarki nema 1.575.000.000 kr. í Svíþjóð og 2.925.000.000 kr. á Íslandi (samtals 4,5 milljarðar króna).  Framkvæmd endurkaupaáætlunar lýkur þegar öðru hvoru framangreindu er náð eða í síðasta lagi 17. mars 2020. Bankastjóri Arion banka hefur heimild til að stöðva áætlunina hvenær sem er á tímabilinu.

Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við lög og reglur á Íslandi og í Svíþjóð, þ.á m. lög um hlutafélög nr. 2/1995, lög um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007, viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005, Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik (MAR) nr. 596/2014, framseld reglugerð framkvæmdastjórnar ESB (EU) 2016/1052 frá 8 mars 2016.

Nánari upplýsingar veitir Theodór Friðbertsson, forstöðumaður fjárfestatengsla Arion banka, ir@arionbanki.is, sími 856 6760.