Publicēts: 2019-12-03 14:53:35 CET
New Hanza Capital
Iekšējā informācija

New Hanza Capital, AS akcionāru sapulces lēmumi

Šā gada 3.decembrī notika New Hanza Capital, AS (Sabiedrība) ārkārtas akcionāru sapulce. Tajā lēma par Sabiedrības 2018. gada peļņas sadali, statūtu grozījumiem un padomes un valdes izmaiņām.

Akcionāru sapulcē nolemts 4,5 miljonus EUR no Sabiedrības peļņas par 2018.gadu izmaksāt dividendēs, savukārt pārējo, dividendēs neizmaksājamo 2018.gada peļņas daļu - 479 tūkstoši EUR apmērā, atstāt Sabiedrības rīcībā kā nesadalīto peļņu. 

Akcionāru sapulcē tika grozīti statūti, uz kuru pamata tika palielināts New Hanza Capital, AS padomes sastāvs, palielinot to no trijiem uz pieciem padomes locekļiem. Uz piecu gadu termiņu Sabiedrības padomē tika ievēlēti: Ernests Bernis, Edgars Pavlovičs, Māris Kannenieks, Ivans Marjasovs un Kaspars Bajārs. Tāpat tika nolemts palielināt valdes sastāvu uz 5 dalībniekiem, par kuras sastāvu lems jaunā padome.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums, kas savus līdzekļus iegulda komercīpašumos. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, biroju ēka Elizabetes ielā 23, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība pārsniedz 77 000 m2.

         Papildu informācija:
         New Hanza Capital, AS
         Komunikācijas vadītājs
         Artūrs Eglītis
         Mob. 29408181