Paskelbta: 2019-12-03 08:00:00 CET
AB "Klaipėdos nafta"
Kita informacija

Dėl suteiktų suskystintųjų gamtinių dujų terminalo pajėgumų

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad pasirašius atitinkamą susitarimą, buvo suteikti suskystintųjų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo pajėgumai žemiau nurodytomis sąlygomis:

  • SGD išdujinimo pajėgumai 8.152.000.000 kWh (esant šioms norminėms sąlygoms: gamtinių dujų viršutinė šilumingumo vertė 11,90 kWh/m3, SGD plėtimosi koeficientas - 1:578 (m3 SGD / nm3 gamtinių dujų), degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C, slėgis – 1,01325 bar).
  • SGD išdujinimo periodas: nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

Bendrovė nuolat skelbia ir atnaujina savo interneto svetainėje informaciją apie laisvus SGD terminalo pajėgumus, kuriuos galima rezervuoti einamaisiais dujų metais.Jonas Lenkšas, finansų direktorius, +370 694 80594.