Publicēts: 2019-12-03 07:50:44 CET
Latvenergo
Finanšu kalendārs

2020.gada finanšu kalendārs

Rīga, 2019-12-03 07:50 CET -- 2020.gadā Latvenergo koncerna konsolidētie finanšu pārskati tiks publicēti sekojošos datumos:

Datums Notikums
28.02.2020. Latvenergo konsolidētie 2019.gada saīsinātie finanšu pārskati (nerevidēti)
08.04.2020. Latvenergo konsolidētais 2019.gada pārskats
29.05.2020. Starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2020.gada 3 mēnešu periodu (nerevidēti)
28.08.2020. Starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2020.gada 6 mēnešu periodu (nerevidēti)
27.11.2020. Starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2020.gada 9 mēnešu periodu (nerevidēti)

 

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo
Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Latvijas elektriskie tīkli" (pārvades aktīvu noma), AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.