Paskelbta: 2019-12-03 14:03:01 CET
Nasdaq Vilnius
Prekybos sustabdymas

Bus sustabdyta prekyba AB "Energijos skirstymo operatorius" ir AB "Ignitis gamyba" akcijomis

Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą sustabdyti prekybą AB "Energijos skirstymo operatorius" (ESO1L, ISIN kodas LT0000130023) ir AB "Ignitis gamyba" (LNR1L, LT0000128571) akcijomis 2019 m. gruodžio 4 d.

Prekyba stabdoma dėl vyksiančių visuotinių akcininkų susirinkimų emitentų prašymu.

Prekyba bus atnaujinta 2019 m. gruodžio 5 d.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.