Paskelbta: 2019-11-29 17:00:00 CET
AB "Pieno žvaigždės"
Tarpinė informacija

AB Pieno žvaigždės tarpinė finansinė atskaitomybė už 2019 m. 9 mėn.

Pridėtame faile tarpinė finansinė atskaitomybė ir atsakingų asmenų patvirtinimas už 2019 m. devynis mėn.

Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
+370 52461419Priedas


2019_3k_PZ_ataskaita_nasdaq_LT.pdf