Paskelbta: 2019-11-29 15:40:00 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

„Ignitis grupės“ preliminarūs 2019 m. 10 mėnesių finansiniai duomenys

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.
2019 metų 10 mėnesių preliminarūs „Ignitis grupės“ finansiniai duomenys:

  Spalis
  2019 m. 2018 m. Pokytis, %
Pajamos 141,0 mln. Eur 104,5 mln. Eur 34,9 proc.
Koreguota EBITDA* 23,7 mln. Eur 14,5 mln. Eur 63,4 proc.
       
  Sausis - spalis
  2019 m. 2018 m. Pokytis, %
Pajamos 1 302,9 mln. Eur 1 005,3 mln. Eur 29,6 proc.
Koreguota EBITDA* 217,2 mln. Eur 188,3 mln. Eur 15,3 proc.

„Ignitis grupės“ pajamos 2019 m. sausio-spalio mėn. siekė 1 302,9 mln. eurų ir buvo 29,6 proc. didesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2018 m. (1 005,3 mln. eurų). Grupės pajamas kaip ir ankstesniais šių metų mėnesiais reikšmingiausiai augino „Ignitis“ dukterinės įmonės Lenkijoje „Geton Energy“ išaugusios didmeninės prekybos apyvartos biržoje.  

Bendrovės koreguotas EBITDA rodiklis 2019 m. sausio-spalio mėn. siekė 217,2 mln. eurų – 15,3 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2018 m. (188,3 mln. eurų). Rodiklio augimą lemia geresnis elektros bei dujų skirstymo veiklos rezultatas dėl didesnių investicijų į skirstomųjų tinklų atnaujinimą. Taip pat rodiklio augimui įtakos turėjo praėjusių metų pabaigoje išaugęs Grupės vėjo jėgainių portfelis.

*Bendrovės preliminarus 2019 m. bei faktinis 2018 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas arturas.ketlerius@ignitis.lt