Publicēts: 2019-11-29 15:32:45 CET
Latvijas balzams
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS "Latvijas balzams" neauditēts 2019. gada 9 mēnešu finanšu pārskats

Sabiedrības neauditētais neto apgrozījums 2019. gada pirmajos deviņos mēnešos sasniedza 53,1 miljonus eiro, kas ir par 5,2% vairāk nekā 2018. gada pirmajos deviņos mēnešos, galvenokārt dēļ pasūtījumu un pārdošanas apjomu pieauguma no galvenajiem klientiem un tirgiem. Pārskata perioda neauditētā neto peļņa ir 5,67 miljoni eiro, kas ir par 8% lielāka nekā 2018. gada pirmajos deviņos mēnešos, pārdošanas apjomu pieauguma rezultātā. 2019. gada pirmo deviņu mēnešu operatīvās darbības peļņa ir 4,2 miljoni eiro, kas attiecībā pret neto apgrozījumu korelē ar iepriekšējo gadu – 2018. gada pirmo deviņu mēnešu radītājs 8,1 %; savukārt pārskata periodā 7,9%.

 

AS “Latvijas balzams”

Valdes priekšsēdētājs

I.Geidāns


LB 3Q 2019 LV_final.pdf