Paskelbta: 2019-11-29 15:30:00 CET
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

Preliminarūs „Ignitis gamybos“ 2019 m. 10 mėnesių finansiniai duomenys

AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629, ISIN kodas – LT0000128571.

Preliminarūs 2019 m. 10 mėnesių Bendrovės finansiniai duomenys:

 2019 m. 10 mėnesių2018 m. 10 mėnesių*Pokytis
Pajamos pagal sutartis su klientais116,6 mln. Eur114,4 mln. Eur1,9%
Koreguota EBITDA**46,8 mln. Eur42,7 mln. Eur9,6%

Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekiai:

 2019 m. 10 mėnesių2018 m. 10 mėnesiųPokytis
Elektrėnų kompleksas23,0 GWh65,5 GWh  -64,9%
Kruonio HAE475,7 GWh412,2 GWh15,4%
Kauno A. Brazausko HE230,9 GWh301,2 GWh-23,3%

Nors 2019 m. sausį-spalį buvo fiksuotos mažesnės Kauno HE gamybos apimtys nei tuo pačiu periodu pernai, tai kompensavo didesnės Kruonio HAE gamybos apimtys ir generacijos marža. Dėl šios priežasties Bendrovės pajamos pagal sutartis su klientais per pirmus 10 šių metų mėnesių buvo nežymiai didesnės. Teigiamas mazuto atsargų pardavimo rezultatas ir efektyvus Kruonio HAE galimybių išnaudojimas prisidedant prie elektros kainų rinkoje stabilizavimo (išaugus naktinės ir dieninės elektros kainų skirtumui) lėmė, kad Bendrovės koreguota EBITDA 2019 m. sausį-spalį, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai, išaugo.

Kauno A. Brazausko HE 2019 m. sausio-spalio mėn. gamybos apimtys buvo mažesnės nei tuo pačiu periodu 2018 m. dėl hidrologinės sausros ir ilgiau trukusio žuvų neršto periodo. Elektrėnų komplekse gamyba 2019 m., kaip ir 2018 m., išliko ribotos apimties.

* Bendrovės 2018 m. finansiniai rodikliai buvo perskaičiuoti. Informacija apie perskaičiavimus pateikiama Bendrovės finansinėse ataskaitose už 2019 m. I pusmetį.

** Bendrovės 2019 m. preliminarus ir 2018 m. faktinis koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį ir vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Berta Jasiukėnaitė, Ryšių su visuomene projektų vadovė, tel. +370 694 60771, el. paštas berta.jasiukenaite@ignitis.lt