Paskelbta: 2019-11-29 15:00:00 CET
LITGRID AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Neeiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime priimtas sprendimas

2019 m. lapkričio 29 d. įvykusiame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas šis sprendimas:

Dėl UAB „TETAS“ 100 proc. akcijų pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo

Pritarti 2019 m. lapkričio 7 d. LITGRID AB valdybos sprendimui Nr. 1 (protokolo Nr. 21) sudaryti UAB „TETAS“ 100 proc. akcijų pirkimo – pardavimo sutartį su UAB „EPSO-G“ šiomis esminėmis sandorio sąlygomis:

Sutarties šalysPardavėjas – LITGRID AB (juridinio asmens kodas: 302564383, buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius).

Pirkėjas - UAB „EPSO-G“ (juridinio asmens kodas 302826889, buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius).
Sutarties dalykasUAB „TETAS“ 400 000 vnt., 1 Eur nominalios vertės akcijų (100 proc. akcijų) (juridinio asmens kodas: 300513148, buveinės adresas: Senamiesčio g. 102B, Panevėžys) pirkimas - pardavimas
Sutarties kaina (be PVM)Nepriklausomo turto vertintojo nustatyta kaina – 3 150 000 Eur (trys milijonai šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų)
Atsiskaitymo tvarka ir nuosavybės perdavimasAtsiskaitoma per 30 d. d. nuo sandorio sudarymo. Laikoma, kad nuosavybė į akcijas perėjo (t. y. padaromi reikiami įrašai akcijų apskaitos dokumentuose) iš karto po atsiskaitymo
Kitos svarbios sutarties sąlygosLaikoma, kad nuo šios sutarties sudarymo nutrūksta 2019-03-07 paskolų subordinavimo sutartis tarp LITGRID AB, UAB „EPSO-G“ ir UAB „TETAS“

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį:
Jurga Eivaitė
Komunikacijos skyriaus vadovė
tel. +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu

Priedas


EPSO-G-TETAS pranešimas spaudai 2019 11 29 .pdf