Publicēts: 2019-11-29 12:04:54 CET
VEF Radiotehnika RRR
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS "VEF Radiotehnika RRR" nerevidēts starpperiodu pārskats par 2019. gada 9 mēnešiem

Darbības veidi                    
AS “VEF Radiotehnika RRR” pamatdarbības veidi 2019. gadā bija:  
1.       Nekustāmā īpašuma iznomāšanas pakalpojumu sniegšana;  
2.       Akustisko sistēmu ražošana , to korpusu iepirkšana un realizācija.
Jauni pamatdarbības veidi, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, nav apgūti.  
Nākotnē Sabiedrība plāno atjaunot akustisko sistēmu ,ražošanas organizēšanu un realizāciju.                    
                     
Sabiedrības darbība pārskata periodā                    
Sabiedrība finanšu periodu noslēdza ar sekojošiem rezultātiem:                    
Rezultāts pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem               17 960 EUR  
Neto rezultāts               17 960 EUR  
                     

 


VEFRadiotehnikaRRR30092019RFB.pdf