Publicēts: 2019-11-28 13:26:13 CET
Latvenergo

SPRK ir apstiprinājuši sadales pakalpojumu tarifu samazinājumu no 2020.gada 1.janvāra

Rīga, 2019-11-28 13:26 CET -- Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 27. novembrī ir apstiprinājusi elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu mainīgās komponentes samazināšanu no 2020.gada 1.janvāra par vidēji 8%. Komponente par pieslēguma maksas nodrošināšanu (fiksētā maksa) paliek nemainīga, tādejādi vidēji sadales pakalpojumu tarifs samazinās par 5,5%. Sadales pakalpojuma tarifs ir noteikts nākamajiem 5 gadiem – līdz 2024.gadam.

Sadales sistēmas pakalpojumu tarifu samazināšanu nodrošina 2017.gadā uzsāktās darbības efektivitātes paaugstināšanas programmas, kuras ietvaros tiek veikta procesu pilnveidošana, personāla, transportlīdzekļu un bāzu skaita samazināšana, ieguvumi. 

AS "Sadales tīkls" ir AS "Latvenergo" meitassabiedrība, kas uztur un attīsta sadales tīklu, nodrošinot elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu, aptverot ar savu pakalpojumu 99% no Latvijas teritorijas. AS "Sadales tīkls" sadales pakalpojuma ieņēmumi 2018.gadā bija 304,4 milj. EUR, EBITDA – 110,1 milj. EUR, aktīvu vērtība - 1 659 milj. EUR.

 

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Latvijas elektriskie tīkli" (pārvades aktīvu noma), AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.